bussytem

BusSystem
BusSystem

Bussystem - univerzální systém prodeje jízdenek a řízení osobní dopravy pokrývající potřeby všech účastníků v odvětví osobní dopravy.


BusSystem je moderním internetovým nástrojem, jehož cílovými uživateli jsou zejména:

  • Dopravní a konsolidační společnosti v oblasti přepravy osob: dopravní společnosti všech rozsahů a typů vozidel; soukromí dopravci; cestovní kanceláře a agentury, které poskytují občasné nebo sezonní dopravní služby; provozovatelé ostatních služeb, spojených s dopravou osob.
  • Agentury: osobní pokladny a agentury na prodej jízdních dokladů, cestovní kanceláře a agentury, internetové portály a weby různého zaměření, bloggeři a webové portály pro cestovatele.

BusSystem v sobě zahrnuje všechny známé možnosti pro automatizaci evidenčních systémů pro dopravu, účetnictví, statistiky, prodeje.

Mezi klíčovými funkcemi, které výhodně odlišují BusSystem od podobných systémů, jsou: úplné, nezávislé a operativní řízení linek, možnost spravování pravidelných, charterových a sezonních linek, flexibilní nastavení pro tvorbu cen a rozdělení příjmů mezi partnery v systému, unikátní algoritmy a možnosti nastavení sazebníků, plnohodnotné představení informací o vozidle a úrovni komfortu (interaktivní prohlídky, fotky, popisy souvisejících služeb). Dále systém umožňuje prodej elektronických jízdních dokladů, SMS či QR jízdenek, platby ve kterékoliv měně prostřednictvím všech známých platebních bran, operování několika měnami s pravidelnou aktualizací kurzů a přizpůsobováním nákupu a prodeje. Vlastní návrhy vzhledu jízdenek, efektivní algoritmy pro výpočet přestupů cestujících mezi různými druhy dopravních prostředků.

Automatizovaná evidence je další seskupení funkcí, které zahrnuje jak sadu nezbytných finančních výkazů, tak i řadu funkcí pro přípravu a následnou výměnu finančních dat v automatickém režimu.


BusSystem je univerzálním nástrojem nabízející řadu možností využití, některé z nichž jsou:

  • MONOSYS – dopravce si sám zařizuje dispečink vlastních linek, vytváří a řídí dispečery a agenty, zajišťuje si distribuci jízdenek do agentských prodejen, vyřizuje si sám finanční záležitosti s agenty. Zveřejnění linek online, možnost prodeje kapacit „na vyžádání“, platba na bankovní účet nebo s přesměrováním na agenty. Tato opce nenabízí možnost plateb online.
  • BISYS je rozšířenou verzí opce MONOSYS s možnosti připojení individuálního platebního kanálu dopravce pro příjem online plateb: PayPal, YandexMoney, LiqPay, PayU apod.
  • FULLSYS zahrnuje všechny možnosti opce BISYS plus možnost umístění jízdenek dopravce k prodeji v celosvětové síti konsolidovaných systémů.
  • UNISYS představuje možnost nastavení systému podle individuálních potřeb a požadavků zákazníka.

Doplňkové funkce – automatizace marketingu: spravování a umístění reklamních materiálů na tiskopisech jízdenek; SMS- a e-mailové kampaně s odesíláním zpráv na kontakty z databáze zákazníků podle profilu a zadaných parametrů; vytvoření markerů pro afilačních partnery za účelem sledování statistik přechodů z určitých stránek; modul statistik – vyhodnocení dynamiky prodeje podle země, města, dopravce, agenta.

BusSystem je dynamickým a multifunkčním systémem, který se díky těmto vlastnostem stal unikátním a předním řešením v segmentu prodejních systémů. Ve spolupráci s našimi partnery z řad dopravců, agentů a uživatelů vyvíjíme a implementujeme moderní nástroje, což nám umožňuje udávat tempo rozvoje v celém odvětví a tak dělá z nás jedničku na trhu automatizace osobní dopravy.


Webové stránky: www.bussystem.eu