Mise a strategieNaše mise

Zárukou našeho úspěchu je vývoj a zavedení inovačních, moderních a efektivních řešení. Tvořivost, rychlost a orientace na technologie jsou základními pilíři pro rozvoj naší společnosti. Zavedením zcela nových modelů vztahů mezi všemi účastníky procesu dopravy v našem systému přispíváme ke zlepšení a rozvoji technologie celého dopravního systému.

Naše mise: být nejlepšími v tom, co děláme. Dodržovat nejvyšší standardy kvality ve svém oboru.


Naše hodnoty

Inovace, tj. vytvoření nových a rozvoj existujících řešení, je nedílnou součástí naší cesty k úspěchu. Zavedení nových technologií nás dělá ještě efektivnější a rozšiřuje horizonty pro další rozvoj.

Poctivost, otevřenost, důvěra jsou základem našich vztahů se všemi partnery a zákazníky. Dodržením písemných a ústních ujednání, kodexu byznys-etiky, a respektováním etických a morálních norem jsme získali stovky partnerů i tisíce zákazníků a pokračujeme ve spolupráci s nimi. Nejen že generujeme a realizujeme naše nápady – jsme také vždy otevření novým trendům, požadavkům a návrhům našich partnerů, zákazníků a zaměstnanců. Naše otevřenost nám poskytuje ještě více nápadů pro realizaci a rozvoj. Díky důvěře můžeme s našimi partnery a zákazníky mluvit stejným jazykem – rozumět si a rozhodovat rychle a efektivně.

Týmovost a profesionalita: vysoce si vážíme každého zaměstnance, jeho zapojenosti do procesu a podílu na společné činnosti. Tým lidí, spojených na základě korporativní etiky a pravidel, poctivosti, svornosti a vzájemné pomoci umožňuje stabilní fungování a rozvoj společnosti.

Loajalita je nedílnou součástí naší práce. Maximálně povzbuzujeme věrnost společné činnosti u každého našeho zaměstnance a partnera. Loajalita nám umožňuje pouštět se do rozsáhlých úkolů s jistotou úspěchu.

Strategické cíle

Rozšíření funkcionality a efektivity systému BusSystem, rozvoj a přizpůsobení systému potřebám vnitrostatních a mezinarodních spojů všech zemí a světadílů.

Konsolidace dopravců, prodejních systémů a systémů pro dopravce z celého světa s cílem poskytnout cestujícímu možnost online-plánování jeho trasy „z domu do domu“, obdržet veškeré související informace, porovnat nabízené varianty a zvolit si tu nejvhodnější, pořídit si jízdenky, a dále mít možnost informační podpory v průběhu celé cesty.

Vytvoření a rozvoj franšízové sítě agentur po celém světě, samoobslužných terminálů a dalších systémů pro maximálně pohodlný nákup jízdních dokladů cestujícími. Pohodlí uživatele je jednou z hlavních priotit v politice společnosti.

Rozvoj činnosti společnosti v oblasti zábavního průmyslu až do úrovně zábavního parku INFOBUSLAND, postaveného s využitím nejnovějších technologií.